Spotřeba a světová produkce kávy.

Podle posledních statistických ukazatelů, celosvětová produkce kávy se v roce 2015/2016 pohybovala přibližně na úrovni 8.500.000 tun (přibližně 145.000.000 60kg bagů). Z toho připadá přibližně 58% na Arabicu a 42% na Robustu.

Největšími producenty kávy jsou

 1. Brazílie (ca 2.600.000 tun)
 2. Vietnam (1.650.000 tun)
 3. Kolumbie (810.000 tun)
 4. Indonésie (660.000 tun)
 5. Etiopie (384.000 tun)

Přibližně stejné pořadí platí pro export kávy do ostatních regionů, kde největším importérem zelené kávy je již tradičně Evropa s více než 72.000 60kg pytlů (téměř 4.500.000 tun) následovaná USA 26.000 pytlů. Švýcarsko je jako importér na více než 2.500 pytlech (150.000 tun). Pro Evropu je ale tradiční produkce pražené kávy, která je dále re-exportována do ostatních světových destinací.

Mezi hlavní země exportující kávu do Evropské unie jsou Brazílie (30%), Vietnam (20%), Kolumbie a Honduras jsou shodně na úrovni 6% následované Indonésií, Ugandou a Indií se 4%.

A jak se do Evropy káva dováží?

Jde především o hlavní přístavy (Antverpy, Hamburg, Brémy, Janov, Trieste a Le Havre), kde jsou obrovské zásoby kávy a tradeři s kávou obchodují na území Evropy pro účely jednotlivých pražíren a obchodníků. Jednoznačně největším přístavem jsou tradičně Antwerby, kde množství obchodovatelného skladu přesahuje 350.000 tun. V Hamburgu přesahuje úroveň 100.000 tun a například v Trieste to nepřesahuje 50.000tun. Přibližně je v Evropských přístavech objem skladu na úrovni 700.000 tun (2014-2015).

A jak jsme na tom v Evropě s konzumací kávy?

Absolutně největší konzumenti jsou tradičně severské země kde spotřeba kávy na osobu ročně převyšuje 10kg.

Finsko spotřebuje ročně v průměru přibližně 12 kg kávy na osobu. Velmi silnými konzumenty kávy po severských zemích je Švýcarsko s průměrem 7,6kg na osobu, Německo 6,5kg, Itálie 5,8kg kávy na osobu/ročně. V České republice spotřebujeme přibližně 4,3kg kávy na osobu ročně, což odpovídá v konzumaci slabě podprůměrnou pozici.

Důležitou roli ovšem hraje i způsob přípravy kávy, kdy je její příprava odlišná na základě místních zvyklostí.

Věděli jste, že přibližně 75% celosvětových obchodů s kávou se děje ve Švýcarsku?

 •    

  2017

 •    Client:

  Chicco d'Oro CZ

 •    Posted by:

  Marcel

0 Tags: , ,