67% Evropanů si nedokáže představit život bez kávy, avšak více než třetina z nich vůbec netuší o vlivu kávy na jejich zdraví.

Argumenty zdravé výživy, nemusí být vždy pochopeny.

 

I přes velkou oblibu kávy v kulturním prostředí Evropy, si přibližně 39% dotázaných Evropanů, není jistá o účincích kávy na svoje zdraví, respektive o potenciálních benefitech kávy ve vztahu k jejich zdraví.

Káva je velmi úzce spjata s našim (evropským) životním stylem, kdy dominuje konzumace kávy doma, v kanceláři nebo v kavárnách, přičemž 40% dotázaných potvrzuje, že tento nápoj je jejich dobrým startem dne.

Průzkum provedený Mezinárodní asociací pro výzkum vlivu kávy na zdraví, mezi 4119 respondenty napříč 10 Evropskými zeměmi a publikovaný v lednu 2016, byl zaměřen na porozumění jejich chování, vědomostí a důvěře ve zdravou výživu.

Výsledky ukazují, že ačkoliv 70% Evropanů se domnívá, že jsou zdraví, mnozí stále neví, jakou změnou životního stylu, mohou přispět k redukci běžných rizik se vznikem onemocnění například diabetu typu 2, Alzheimerovy choroby, či kardiovaskulárních onemocnění.

Klíčové body:

Většina respondentů se domnívá, že jsou „zdraví“. S nárůstem obezity v populaci se ale lze domnívat, že tato domněnka může být způsobena nadmírou sebejistoty v ohledu nad vlastním zdravím a životním stylem.

 • 70% Evropanů sebe samo popisuje jako „docela zdravý“ nebo „velmi zdravý“
 • Francouzi se cítí nejvíce zdraví, kdy 83% z nich sebe popisuje, jako „docela zdravý“ nebo „velmi zdravý“.
 • Dánové se nejčastěji popisovali buď jako „poměrně nezdravý“ nebo „velmi nezdravý“ (51% celkem)
 • Konzumenti kávy vykazovali o 12% vyšší hodnocení svého zdraví, oproti ne-konzumentům kávy.
 • 76% respondentů udává, že potřebuje více informací k udržování zdravého životního stylu.
 • 46% žen a 40% mužů uvádí, že mezi jejich novoroční předsevzetí patří také zdravější stravování v roce 2016.

 

Podle výzkumu, jsou „každodenní“, krátkodobé zdravotní úzkosti, upřednostňovány před dlouhodobými zdravotními riziky navzdory, jako jsou například rakovina, kardiovaskulární (srdeční) onemocnění a nadměrná konzumace alkoholu, jenž patří mezi nejrozšířenější zdravotní rizika v současné Evropě.

 • 24% respondentů by chtělo lépe zvládat jejich stres (nejvíce to zdůraznili Italové, kde se obává stresu 32%), a 28% by chtělo cítit více energie a méně vyčerpání (nejvíce unaveným národem byli Finové, s 45% Finů obávajících se únavy); oproti pouhým 12%, kteří měli obavy ze vzniku rakoviny, a 10% těch, kteří se obávají o zdraví svého srdce.

 

Uvedená data podporují tvrzení, že civilizační choroby jsou v současnosti velmi obávané napříč společnostmi a vyrovnávají se obavám o vznik závažných onemocnění jako je právě rakovina či srdeční selhání.

Respondenti se často snaží rozpoznat potenciální zdravotní benefity kávy, přičemž skutečné povědomí je stále zahaleno řadou mýtů:

 • 71% Evropanů nevěří, že konzumace kávy nepomáhá snižovat rizika při vzniku cukrovky typu 2 (z toho je 75% ve věku 55+).

Jakkoliv skutečnost a vědecké průzkumy dokazují opak a doporučují pít 3 – 4 šálky kávy denně, což je spojeno (v průměru o 25%) s nižším rizikem rozvoje cukrovky typu 2.

 • 63% Evropanů se domnívá, že konzumace kávy nepomáhá se snižováním rizika mentální demence u starších lidí, jako například Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby (64% dotázaných je ve věku 55+ a benefitům kávy nevěří).

Doposud však všechny průzkumy doporučují dlouhodobou přiměřenou konzumaci kávy, která má vliv na snižování rizik s rozvojem Alzheimera.

 • 42% Evropanů věří, že konzumace kávy zvyšuje rizika kardiovaskulárních onemocnění (54% jsou ve věku 18-24let).

Ovšem vědecké studie ukazují na vztah, mezi přiměřenou konzumací kávy a snížením rizika vzniku kardiovaskulárních (srdečních) onemocnění.

 

Věk hraje roli napříč respondenty ve vztahu k povědomí o benefitech konzumace kávy a jejího vlivu na zdraví:

 • V průměru, skupina v rozmezí 18-24 let věku, věděla nejméně v rozpoznání zdravotních benefitů kávy; například pouze 28% vědělo, že káva může zvýšit koncentraci a bdělost.
 • Respondenti starší 35 let věděli jen velmi málo o možných chorobách, jimž jsou vystaveni a 56% z nich nevěděli o možných výhodách konzumace kávy ve vztahu ke zmíněným chorobám a riziku kardiovaskulárních onemocnění.

Každopádně 67% respondentů uvedlo, že si nedovedou představit život bez kávy. Samotná konzumace kávy a vliv kávy na zdraví člověka bylo podrobeno několika vědeckými posudky a stále jsou patrné přínosy, které má konzumace  3 – 5 šálků denně, na lidský organismus ve snižování, či předcházení řady onemocnění a mají pozitivní vliv na fyziologii a stejně tak mají místo i ve zdravém jídelníčku a zdravém životním stylu.

Profesor Chris Seal, z Food and Human Nutrition na Univerzitě v Newcastelu dodává, že: „Mnoho Evropanů si užívá svůj šálek kávy, přičemž někteří se stále cítí provinile ve vztahu ke svému zdraví, aniž by museli. Přiměřená konzumace kávy je naopak prospěšná v mnoha ohledech, jako například snižování srdečních onemocnění a cukrovky typu 2. Naštěstí to tedy znamená, že lidé si mohou dopřát svůj šálek kávy a to bez pocitu viny.“

Šálek pro espresso na zrnkové kávě Chicco d’Oro.

1 Tags: , , ,